LÄNKAR & VERKTYG

Här har vi lagt sånt som vi tycker är användbara verktyg och inspirerande exempel. 

Här ligger också längre version av de filmer som vi har använt oss av under KICKSTART. 

Hoppas att ni vill använda dessa resurser som hjälp i hållbarhetsarbetet. 

Kickstart teamet 

Intervju med Anna Celsing, Hållbarhetsbyrån. Expert på GREEN LEAN
Bengt Gerbert, om LEAN och Kaizen Events
Martin Kurdve om vad som är viktigt att mäta

Länkar och Verktyg nedan 

Mats Larsson har skrivit ett antal böcker och jobbat med hållbarhet sedan början av 90-talet. Här delar han länkar.

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Många företag och organisationer vill skapa attraktiva och mer hållbara erbjudanden för sina kunder, men är osäkra på hur det ska gå till. Hållbarhetsguiden är till för alla som på något sätt arbetar, eller vill arbeta, med design som en metodisk och kreativ process för att skapa nya lösningar. Det handlar om hållbara lösningar som långsiktigt gynnar individen, företaget, offentlig verksamhet liksom samhället lokalt och globalt.

Lite Lärande länkar

Naturskyddsföreningen informerar på sin hemsida om cirkulär ekonomi och hur den skiljer sig från linjär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ger råd och direktiv för myndigheter i deras upphandlingar, men mycket av informationen är även relevant för företag.

Råd för hållbar upphandling av elektronik och IT

Råd för hållbara textilupphandlingar, exempelvis arbetskläder mm

Hur man gör affärer med offentlig sektor

Ellen Macarthur Foundation driver på utvecklingen inom cirkulär ekonomi genom samarbetsprojekt för stora företag, men arbetar också med EU och enskilda länder. Här är en handlingsplan för EU publicerad av stiftelsen.​​​​​​​

​​​​​​​Svenska TCO Certified arbetar globalt med att certifiera datorer och annan datorutrustning. Tillverkningen av en dator skapar 1200 kg avfall, framför allt från gruvbrytningen. Det är därför en god idé att använda datorer så länge som möjligt och även handla upp rekonditionerade datorer från företag som Inrego eller GIAB.

Möjligheterna för att införa cirkulär ekonomi skiljer sig åt mellan olika branscher och typer av verksamheter.

Branschexempel:

Skog

Bilar

Livsmedel

Här är en intervju med Monica Bellgran, professor i processledning och hållbar produktionutveckling, vid KTH.

Om affärsnyttan av hållbar omställning.