Hoppa till innehåll

KICKSTART HÅLLBARHET

  • av

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen.  Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång. För det enskilda mindre företaget kan det vara en stor och komplex fråga, svår att omsätta i praktik och handling.

Kickstart Hållbarhet erbjuder en inspirerande och samtidigt konkret process för att starta framtidssäkringen av er verksamhet. Om man integrerar hållbarhet med affärsidén, produkt- och produktionsutvecklingen och bygger in detta i företagskulturen – vad händer då med innovationskraften och förändringsförmågan?

Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Vi träffas i en grupp om 8-10 företag med två eller fler deltagare per företag. Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta, är tidseffektivt då vi spar på resorna – hållbart! Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen där träff 1 och 3 är i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell för ert företag med fokus på era frågeställningar.  Hemuppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. I Kickstart hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Ett deltagande kommer att ge:

  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan
  • Kickstart Hållbarhet är idag ett pilotprojekt inom IUC Sverige www.iuc.se

Vill du veta mer om IUC och Kickstart?
​​​​​​​Kontakta Jenny Bramell jenny.bramell@iuc.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *