Hoppa till innehåll

START

Välkommen till Kickstart Hållbarhet.
För en framtidssäkrad, hållbar industri.

Kickstart Hållbarhet
För hållbar industri.

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen.  Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång. För det enskilda mindre företaget kan det vara en stor och komplex fråga, svår att omsätta i praktik och handling.

Kickstart Hållbarhet erbjuder en inspirerande och samtidigt konkret process för att starta framtidssäkringen av er verksamhet. Om man integrerar hållbarhet med affärsidén, produkt- och produktionsutvecklingen och bygger in detta i företagskulturen –

Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg

Vi träffas i en grupp om 8-10 företag med två eller fler deltagare per företag. Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta, är tidseffektivt då vi spar på resorna – hållbart! Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen där träff 1 och 3 är i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell för ert företag med fokus på era frågeställningar.  Hemuppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. I Kickstart hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Ett deltagande kommer att ge:

  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Kickstart Hållbarhet är idag ett projekt inom IUC Sverige www.iuc.se

Vill du veta mer om IUC och Kickstart?​​​​​​​

Kontakta Jenny Bramell
IUC Sverige
jenny.bramell@iuc.se
070-962 91 50

Material o bilder

Här hittar du material presentationer från
KICKSTART Seminarier

Här finns också en kortversion av presentationsmaterial från Kickstart som ni kan använda vid interna möten med fokus på checklistor, metoder och verktyg. Här är länken

Här är även lite andra intressanta organisationer:

Drawdown jobbar med effektiva lösningar per sektor. Bra exempel och bra material.
Globala målen för företag är också en bra plats att kika på.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Logo_IUC_Sverige-1024x428.jpg

Läs mer om oss här och hitta kontakter till IUC i din region.

IUC utvecklar Sveriges små och medelstora industriföretag

IUC
– Industriella UtvecklingsCentra
är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.
Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

Här har vi lite längre versioner av de intervjuer kring hållbarhet som vi har genomfört med forskare, hållbarhetsexperter och produktionsspecialister.

Kickstart teamet 

Intervju med Anna Celsing, Hållbarhetsbyrån. Expert på GREEN LEAN

Bengt Gerbert, om LEAN och Kaizen Events

Martin Kurdve om vad som är viktigt att mäta